รีโนเวตลาดพร้าว 2.4 พันล้าน


โฉมใหม่ “เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว” จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครได้เห็นรูปร่างห้างอายุเก่าแก่กว่า 30 ปี รีโนเวตแล้วจะไฉไลแค่ไหน ? นอกจากพิมพ์เขียวที่ส่งให้ ร.ฟ.ท.เจ้าของที่ดินอนุมัติแบบเท่านั้น

“คุณลืมภาพห้างเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว ปัจจุบันนี้ไปเลย เพราะโฉมใหม่ที่ปรับปรุง จะทันสมัยทั้งวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายนอก-ภายในใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่พื้นที่ยันฝ้าเพดาน คล้ายกับเซ็นทรัลเวิลด์ เพราะเซ็นทรัลต้องรีโนเวตเพิ่มมูลค่าของเดิมให้มากขึ้น” แหล่งข่าวจาก ร.ฟ.ท.กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ”

วงเงินลงทุน 2,400 ล้านบาท ตามสัญญาเซ็นทรัลฯ จะต้องดำเนินการให้ แล้วเสร็จบางส่วนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เว้นในส่วนที่ต้องยื่นแบบต่อส่วนราชการพิจารณา ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี หลังได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2556

เนื้องานตามที่ “เซ็นทรัล” แจกแจง มีทั้ง “ปรับปรุง-เปลี่ยนทดแทน-เพิ่มเติมใหม่” มี 2 รูปแบบ คือ 1.แบบสถาปัตยกรรม ภายในจะมี 3 ด้าน คือ “ด้านความปลอดภัย” ปรับเพิ่มบันไดหนีไฟ 3 ตำแหน่ง พร้อมระบบอัดอากาศ ปรับปรุงลิฟต์ให้เป็นลิฟต์ดับเพลิง ปรับปรุงระบบแสงสว่างในอาคารจอดรถเพื่อความปลอดภัย

“การปรับปรุงเพื่อยกระดับการบริการ” ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง-เพิ่มจำนวนบันไดเลื่อน เปลี่ยนตำแหน่งห้องน้ำ เพิ่มจำนวนสุขภัณฑ์ ห้องน้ำคนพิการให้ได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงระบบกันซึมหลังคา-เพิ่มฉนวน กันความร้อน เพิ่มชั้นจอดรถ 1 ชั้น ลิฟต์โดยสารในอาคารจอดรถ 1 จุด ปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสารให้มีความรวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

“ด้านความสวยงาม” ปรับปรุงร่าง ของช่องเปิด (Void) ให้ได้รูปแบบทันสมัย เปลี่ยนวัสดุการตกแต่งภายในศูนย์การค้าทั้งหมด วัสดุมุงหลังคาบางส่วนให้มีแสงธรรมชาติเข้าสู่ภายในตัวอาคารมากขึ้น และระบบแสงสว่างเพื่อให้ได้บรรยากาศ ที่สวยงาม

2.แบบวิศวกรรม มีงานโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกัน อัคคีภัย ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแบบสถาปัตยกรรมที่ปรับใหม่

นี่คือพิมพ์เขียวเพื่ออัพเกรดให้เป็น “เซ็นทรัลเวิลด์” สาขาลาดพร้าว

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 34 ฉบับที่ 4214 ประชาชาติธุรกิจ

Advertisements