“ซีดีซี”…”จิ๊กซอว์” สู่ภาพร้านอิ่มสะดวก


ศูนย์กระจายสินค้า เป็นหนึ่งในคีย์ซักเซสที่จะทำให้เซเว่นอีเลฟเว่น ก้าวเข้าสู่ภาพความเป็น “อาหาร” เต็มตัว โดยเฉพาะศูนย์กระจายสินค้าอาหารแช่เย็น (Chilled Distribution Center : CDC) ทำหน้าที่กระจายสินค้าแช่เย็น อาทิ ข้าวกล่อง นมพาสเจอไรซ์ ฯลฯ

ซึ่งปัจจุบันมี 4 แห่งที่บางบัวทอง ขอนแก่น เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี

และเดือนสิงหาคมนี้ ซีพี ออลล์จะลงทุนอีก 200 ล้านบาท สร้างซีดีซีเพิ่มอีก 1 แห่ง ที่ย่านสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับลูกค้าใน 16 จังหวัดภาคตะวันออก ภาคกลาง และกรุงเทพฯฝั่งตะวันตก

ขณะที่ศูนย์กระจายสินค้าแห้ง (Distribution Center : DC) ยักษ์ใหญ่รายนี้มีหลายแห่ง เช่น สุขุมวิท วิภาวดีฯ บางบัวทอง ขอนแก่น สุวรรณภูมิ และล่าสุดลงทุน 500 ล้านบาท เปิด ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค (Reginal Distribution Center : RDC) แห่งใหม่ที่สุราษฎร์ธานี รองรับการกระจายสินค้าไปยังร้านเซเว่นฯกว่า 600 สาขา ใน 14 จังหวัดภาคใต้

ขณะเดียวกัน ก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มความถี่ในการจัดส่งสินค้า จาก 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็น 3 ครั้ง และจะช่วยเพิ่มยอดขายได้เฉลี่ย 10% รวมถึงช่วยกระจายสินค้าเอสเอ็มอีในท้องถิ่น

ปีหน้ายังมีแผนลงทุนอีก 1,000 ล้านบาท เพื่อเปิดอาร์ดีซีอีก 2 แห่งที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“พิทยา เจียรวิสิฐกุล” รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบันมีอาร์ดีซีอยู่แล้ว 1 แห่งที่จังหวัดขอนแก่น แต่เป็นการเช่าพื้นที่ และตอนนี้การใช้พื้นที่ก็ใกล้เต็มแล้ว บริษัทจึงมีแผนก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ แบ่งเป็นอาร์ดีซี 600 ล้านบาท คาดว่าจะเสร็จภายในปลายปีนี้ และซีดีซี 100 ล้านบาทภายในเดือนเมษายน ส่วนภาคเหนือที่มีซีดีซีอยู่แล้ว 1 แห่งที่จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทมีแผนสร้างซีดีซีเพิ่มอีกภายใน 2 ปี

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ตอนนี้ชิลฟู้ดหรืออาหารแช่เย็น เป็นสัดส่วนยอดขายมากกว่า 10% ในร้าน และจะค่อย ๆ เพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับตัวเป็นร้านอิ่มสะดวกที่มุ่งเน้นเรื่องการจำหน่ายอาหารเป็นหลัก

และภายใน 3-4 ปี จำนวนศูนย์กระจายสินค้าอาหารแช่เย็นจึงน่าจะมากกว่าศูนย์กระจายสินค้าแห้ง

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4188 ประชาชาติธุรกิจ

Advertisements