“เซเว่น อีเลฟเว่น” นำร่องใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายด้วยแสงอาทิตย์


เซเว่น อีเลฟเว่น นำร่องประกาศใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายด้วยแสงอาทิตย์ ในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูเก็ต เกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพีพี หวังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ-ลดปัญหาโลกร้อน วางแผนขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ในอนาคต พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำถุงพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพมาใช้ หากราคาปรับลดลงสมเหตุสมผล
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยใช้ถุงพลาสติกรวมกันมากถึง 1,800 ตันต่อวัน ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการรณรงค์รักษาสภาพแวด ล้อมจากการใช้ถุงพลาสติกโดยกำหนดให้ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา ใน จ.ภูเก็ต เกาะสมุย เกาะพีพี และเกาะเต่า ใช้ถุงพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุย่อยสลายได้ด้วยแสงอาทิตย์ใส่สินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งถุงพลาส- ติกทุกถุงจะมีข้อความระบุบนถุงอย่างชัดเจนว่า “ถุงพลาสติกย่อยสลายด้วยแสงอาทิตย์”

“เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ทดลองใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายด้วยแสงอาทิตย์ใส่สินค้ามา 2 ปีแล้ว เหตุที่เลือกนำร่องในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และเกาะทั้ง 3 แห่ง ก่อน เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไปเป็นจำนวนมากในแต่ละปี จึงต้องการจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่สวยงามเอาไว้ โดยวางแผนว่าจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ในอนาคต” นายสุวิทย์ กล่าวและว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการผลิตถุงพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Bio degradable plastics) สำหรับทดลองใช้ใส่สินค้าภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น บางสาขาอีกด้วย

“ถุงพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพมีราคาแพงกว่าถุงพลาสติกทั่วไปถึง 7 เท่า เพราะต้องเสียภาษีนำเข้าในอัตราที่สูงมากแต่บริษัทก็มุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสภาพแวด ล้อมร่วมกับผู้บริโภค โดยวางแผนจะขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้ช่วยลดภาษีในการนำเข้า หากสามารถนำถุงพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพมาใช้ได้ก็น่าจะช่วยลดปริมาณขยะและปริมาณก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกร้อนได้เป็นอย่างมาก” นายสุวิทย์ กล่าว

เซเว่น อีเลฟเว่น ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์การใช้ถุงพลาสติกเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรม “45 วัน รวมพลังลดถุงพลาสติก…ลดโลกร้อน” โดยให้พนักงานของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามลูกค้าก่อนรับสินค้าว่า “ไม่รับถุงพลาสติก ช่วยลดโลกร้อนไหมค่ะ/ครับ” ซึ่งจากการจดบันทึกสถิติยอดลูกค้าปฏิเสธรับถุงพบว่าสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 2,702,700 ถุง

เซเว่น อีเลฟเว่น ยังได้จัดโครงการอื่นๆ อาทิ โครงการลดและคัดแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร, จ.พิษณุโลก และ จ.ภูเก็ต โครงการบริจาคถุงพลาสติกคืนเพื่อรีไซเคิล เป็นโครงการที่รณรงค์ภายในองค์กรให้พนักงานของบริษัทนำถุงพลาสติกใช้แล้วมาบริจาคเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งสามารถรวบรวมถุงพลาสติกได้มากกว่า 30,000 ถุง โครงการร่วมใจใช้ถุงผ้าไม่เรียกหาถุงพลาสติก รณรงค์ให้พนักงานใช้ถุงผ้าใส่ของแทนถุงพลาสติก และโครงการหิ้วถ้วยกาแฟไม่แคร์ถุงพลาสติก ด้วยการจัดทำถุงหูหิ้วรูปตัว T ให้ลูกค้าของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ใช้หิ้วถ้วยเครื่องดื่ม ซึ่งสามารถช่วยให้ลดปริมาณและขนาดของถุงพลาสติกลงได้ เป็นต้น

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 มติชนออนไลน์

Advertisements