เฮอร์บาไลฟ์ เปิด “นิวทริชั่น คลับ”


นายทิม แซนซัน รองประธานภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้จัดการทั่วไป บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า จากนี้ไปบริษัทได้วางกลยุทธ์การตลาดเพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยการสร้างเครือข่ายสุขภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ “นิวทริชั่น คลับ” หรือ “คลับ สุขภาพ” เพื่อให้เป็นศูนย์กลางเพื่อการสังสรรค์ของคนรักสุขภาพ ซึ่งเป็นโมเดลหนึ่งในกลไลความสำเร็จของเฮอร์บาไลฟ์ในหลายประเทศ โดยรูปแบบของนิวทริชั่น คลับ จะเน้นการให้บริการผลิตภัณฑ์เพื่อการมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมให้แก่ผู้ที่เข้ามาที่คลับ โดยมีผู้จำหน่ายอิสระเฮอร์บาไลฟ์เป็นผู้ให้คำปรึกษา และบริษัทให้การสนับสนุนด้านผลิตภัณฑและแผนการตลาด การจัดฝึกอบรม การจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ซึ่งกลยุทธ์นี้เชื่อว่าจะช่วยทำให้แบรนด์เฮอร์บาไลฟ์แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และต้นปี 2553 มีแผนจะแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวใหม่ออกสู่ตลาดด้วย

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4166 ประชาชาติธุรกิจ

Advertisements