เทสโก้ โลตัสชูCSR ปลุกลดโลกร้อน ทุ่ม 568 ล้าน ลดปล่อยก๊าซคาร์บอน


เทสโก้ โลตัส เปิดกลยุทธ์โกลบัล แคมเปญ CSRลดโลกร้อน ร่วมกับเทสโก้ โลตัสทั่วโลก ด้วยงบกว่า 568 ล้านบาท หวังปลุกคนไทยแก้ปัญหาโลกร้อน ประกาศลดปล่อยก๊าซคาร์บอน ให้ได้ 50% ภายในปี 2563

นายสตีฟ แฮมเมทท์ ประธานกรรมการบริหารเทสโก้ โลตัส เปิดเผยว่า นโยบายของบริษัทเทสโก้ทั่วโลก ได้กำหนดแผนการประหยัดต้นทุนจากการประหยัดพลังงาน โดยกำหนดพันธกิจคาร์บอน “2020 Mission” ของกลุ่มเทสโก้ขึ้น เพื่อให้ทุกคนมีแนวทางและการปฏิบัติการเชิงรุกไปในทิศทางเดียวกัน คือการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินธุรกิจ โดยเทสโก้ โลตัส มีแนวทางทดลองการบุกเบิกเรื่องร่องรอยคาร์บอนในประเทศไทย และตั้งเกณฑ์ในการลดร่องรอยคาร์บอนให้ได้ 50% ภายในปี 2020 หรือปี 2563 ซึ่งแนวทางดังกล่าว เชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้

ทั้งนี้บริษัทเริ่มโครงการร่องรอยคาร์บอน (Carbon Footprint) ตั้งแต่ปี 2549 โดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอน ของบริษัท และนำผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาของกลุ่มเทสโก้ทั้ง 14 ประเทศ มาตรวจสอบการใช้พลังงานและคำนวณร่องรอยคาร์บอน เพื่อให้ได้ตามอนุสัญญาก๊าซเรือนกระจก WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การรายงานคาร์บอนขององค์กรในระดับสากล

โดยในปีถัดมาบริษัทสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ 1.17% และลดการสะสมของร่องรอยคาร์บอนลงมาได้ 14.4% ส่วนในปีนี้บริษัทตั้งเป้าที่จะลดร่องรอยคาร์บอนเพิ่มขึ้นอีก 6.05% ซึ่งจะส่งผลให้ยอดการสะสมของร่องรอยคาร์บอนเพิ่มขึ้นเป็น 20.45%

นอกจากการดำเนินโครงการร่องรอยคาร์บอน แล้วนั้น ในด้านการดำเนินงานบริษัทยังให้ความสำคัญกับการลงทุนอาคารในรูปแบบของประหยัดพลังงาน ได้แก่ เทสโก้ โลตัสสาขาพระราม 1 ซึ่งเป็นกรีนสโตร์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเทสโก้ โลตัส สาขาศาลายา ซึ่งเป็นอาคารสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังมีระบบทำความเย็นโซลาร์คูลลิ่ง ระบบขนส่งไบโอดีเซล และบริการรับ-ส่งลูกค้าด้วยรถ NGV ด้วย

“แม้ในปีที่ผ่านมาเทสโก้ จะมียอดขายเพิ่มขึ้น 16.4% แต่ร่องรอยคาร์บอนของบริษัทเพิ่มขึ้นเพียง 3.7% แสดงให้เห็นว่าเราสามารถลดความหนาแน่นของคาร์บอนได้ถึง 10.9% ถือเป็นความสำเร็จ โดยที่ผ่านมานั้นเราใช้งบลงทุนมากกว่า 568 ล้านบาทในการลงทุนเรื่องของการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนด้วย”

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ 16 กันยายน 2552

Advertisements