เวที “แม็คโคร-โชวห่วย”ลำปางวงแตก ค้าปลีกย่อยวอล์กเอาต์เกลี้ยงห้องประชุม


เวทีสมานฉันท์ “แม็คโคร-โชวห่วยลำปาง” วงแตก ผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยวอคเอาต์เกลี้ยงห้องประชุม หลังแม็คโครให้เทศบาลนครลำปาง จัดเสวนาหวังเคลียร์ความขัดแย้งปัญหาค้าปลีกรายย่อย-ห้างใหญ่ ทุนยักษ์ เปิดทางตั้งสาขาเพิ่ม แต่ต่างฝ่ายต่างระเบิดอารมณ์ใส่กัน สุดท้ายต้องรอสภาเทศบาลนครลำปางตัดสินใจจะนำญัตติอนุญาตให้แม็คโครสร้างในพื้นที่ได้หรือไม่

รายงานข่าวจากจังหวัดลำปาง แจ้งว่า ผู้บริหารของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) นำโดย นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.สยามแม็คโคร พร้อมทีมงานได้เชิญลูกค้าของบริษัทเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “พลิกวิกฤตโชวห่วยให้รุ่ง มุ่งให้รวย” โครงการแม็คโคร มิตรแท้โชห่วย ในภาคเช้าของ 28 กรกฎาคม 2552 โดยมี ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการเสวนา พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมรับฟังด้วย

นอกจากนั้นได้เชิญ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปรังปรุงร้านโชวห่วยให้ทันสมัยและให้ความรู้ในการบริหารจัดการ การค้าปลีก ตลอดจนการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลไกทางการค้าที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้แก่ร้านค้าปลีก

ส่วนช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้เชิญบรรดาผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก หรือโชวห่วย ในนาม ชมรมจตุรภัณฑ์ลำปาง เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดแม็คโครลำปาง โดยนางสุชาดา ได้บรรยายถึงความตั้งใจที่ขยายธุรกิจมาที่ลำปาง พร้อมทั้งบรรยายถึงข้อดีของการเข้ามาของธุรกิจค้าส่ง นานเกือบ2 ชั่วโมง

กระทั่งนายเกรียงเดช สุทธภักติ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมและที่ปรึกษาชมรมจตุรภัณฑ์ลำปาง ต้องลุกขึ้นถามว่า แม็คโครกำลังจะขยายสาขามาที่ลำปาง จริงหรือไม่ และหาสถานที่ได้หรือยัง เนื่องจากผู้บรรยายไม่เปิดโอกาสให้กลุ่มโชวห่วยได้แสดงความคิดเห็นและเห็นว่าเสียเวลามากเกินไป

ทำให้ผู้บรรยาย คือนางสุชาดา ได้ตอบโต้กลับ ก่อนที่คนอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนแม็คโคร และกลุ่มโชวห่วย จะสับเปลี่ยนกันลุกขึ้นโต้ตอบกันไปมา จนในที่สุดกลุ่มโชวห่วย ต้องลุกขึ้นและฝากให้นายกเทศมนตรีนครลำปาง พิจารณาว่า ต้องการจะเห็นตลาดของคนลำปางต้องตายไปทีละแห่งหรือไม่ ก่อนที่จะวอลก์เอาต์ ออกจากห้องประชุมไปทั้งหมด

สำหรับการจัดเวทีเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาของโชวห่วยลำปางครั้งนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท แม็คโคร แต่ให้เทศบาลนครลำปางออกหน้าในการจัดเสวนา เนื่องจากเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 จังหวัดลำปาง ได้ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาทบทวนร่างประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดลำปาง

ผลการพิจารณาทบทวนดังกล่าวคณะอนุกรรมการ มีมติเห็นชอบให้คงร่างประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่กำหนดระยะห่างจากแนวเขตเทศบาลนครลำปางไปตามแนวถนนสายหลักเป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร แต่บริษัท แม็คโคร จำกัด(มหาชน) ต้องการจะเข้ามาเปิดสาขาในพื้นที่ไม่เกิน 15 กิโลเมตร(กม. )หนทางที่จะดำเนินการได้คือ ต้องยกเว้นกฎกระทรวงที่ห้ามไว้นั้นคือ ต้องให้เจ้าของพื้นที่ อันหมายถึงเทศบาลนครลำปาง แก้เทศบัญญัติ

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 30 กรกฎาคม 2552

Advertisements